Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Dzień Ochrony Środowiska
Chroniąc naturalne środowisko, chronisz siebie – to popularny slogan wśród ekologów i osób nastawionych proekologicznie. Jakby jednak na wszystko nie patrzeć – ekolodzy mają rację. Środowisko naturalne otacza nas zewsząd, a człowiek czerpie z niego pełnymi garściami. Przyrodzie zawdzięczamy niemal wszystko. Świętujmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska nie tylko 5 czerwca, ale każdego dnia.

Dlaczego ustanowiono Światowy Dzień Ochrony Środowiska?

Ochroną przyrody zajmują się na świecie nie tylko specjalne stowarzyszenia i fundacje. Ochrona przyrody jest również jednym z priorytetowych tematów dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. To właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska ustanowiła dzień 5 czerwca – światowym dniem jego ochrony. ONZ doszła, bowiem do wniosku, że ludziom należy uświadomić, iż nie są jedynym gatunkiem, jaki żyje na Ziemi, lecz jednym z wielu współistniejących i mających prawo do życia tak samo jak my. Od 1972 roku obchodzimy więc Światowy Dzień Ochrony Środowiska. 5 czerwca to data, o której nie można zapominać. Jest to dzień poświęcony wielkiemu znaczeniu przyrody, odpowiedzialności człowieka za jej stan oraz hołdem składanym dla natury, której ludzie są częścią.

Gdy w dniu 26 maja 1969 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała specjalny raport o stanie środowiska naturalnego, jej ówczesny Sekretarz Generalny U Thant przede wszystkim zwrócił uwagę, że człowiek powinien zastanowić się nad celowością swoich wszelkich działań i ingerencji w środowisko naturalne. Bowiem przypadkowe działania mają olbrzymi wpływ na degradację przyrody. A degradacja przyrody nie jest obojętna dla ludzkości, bowiem ludzie niszcząc środowisko naturalne, stwarzają największe zagrożenie dla siebie samych, gdyż są częścią tego właśnie środowiska, a nie tylko jego panami i władcami, którzy mają prawo je wykorzystywać tak, jak chcą – bez zastanowienia. Był to pierwszy krok ku trendowi proekologicznemu, który obecnie jest coraz bardziej popularny.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ, w czasie światowej konferencji poświęconej stanowi przyrody. Konferencja odbywała się pod znamiennym hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Miała miejsce w Sztokholmie, w Szwecji. Odbyła się 5 czerwca 1972 roku i została w całości poświęcona przetrwaniu gatunku ludzkiego. Wtedy też po raz pierwszy wskazano na transgraniczny problem, jakim jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego i podjęto współpracę międzynarodową na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń. Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest czynnie w ponad 100 krajach. Polska bierze udział w obchodach tego dnia od 17-tu lat.

Człowiek niszczy świat naturalny?

Warto wiedzieć, jak podaje WWF, że obecnie zużywamy w ciągu roku o połowę więcej zasobów, jakie Ziemia może odtworzyć. W raporcie przedstawionym przez tę organizację, w „Living Planet Report” pada nawet stwierdzenie, że człowiek żyje na ekologiczny kredyt. Ludzie zużywają coraz bardziej zasoby naturalne. Wycinamy lasy, zjadamy ryby i owoce morza. Nasz przemysł emituje do środowiska naturalnego coraz więcej zanieczyszczeń. Produkujemy coraz więcej dwutlenku węgla, śmieci, a zamiast tworzyć tereny zielone (płuca naszej planety) po prostu je zabudowujemy nie dając nic w zamian. Powodujemy wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin, których ekosystemów nie będziemy w stanie odtworzyć, jeśli nie podejmiemy na czas odpowiednich kroków. Światowy Dzień Ochrony Środowiska został po to stworzony, by uświadomić ludziom istniejące zagrożenia.

Jak obchodzić Światowy Dzień Ochrony Środowiska?

Światowy Dzień Ochrony Środowiska to wydarzenie, które ma miejsce każdego roku. Jest największym i najbardziej powszechnym świętem przyrody. W tym dniu każdy z krajów podejmuje konkretne, aktywne działania, których celem jest pomoc przyrodzie. Data 5 czerwca jest także dniem kumulacji wszelkich działań, jakie są podejmowane przez cały rok w celu ochrony zasobów naturalnych otaczającego nas środowiska. 5 czerwca są organizowane konferencje, pogadanki, specjalne lekcje w szkołach i wykłady na wyższych uczelniach. Jednak ochrona środowiska jest też tego dnia prowadzona czynnie – najczęściej Światowy Dzień Ochrony Środowiska zwany również Dniem Ziemi to czas, w którym ludzie sprzątają swoje śmieci. Sprząta się lasy, parki, jeziora. Tego dnia nie używa się plastikowych toreb, nie marnuje jedzenia. Każde działanie na rzecz ochrony środowiska, które powoduje podniesienie świadomości ekologicznej ludzi jest działaniem, jakie się wpisuje w zielony dzień 5 czerwca.

Leave a Comment